Hoppa direkt till innehåll

Så behandlar vi dina personuppgifter


Vi vill berätta hur vi hanterar dina personuppgifter på Stadsnätsportalen och efterlever dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter?

Allt som kan härledas till en levande person, som t ex namn, adress, personnummer, telefonnummer, epostadresser m m.

Vad är behandling av personuppgifter?

Systematisk katalogisering av personuppgifter manuellt eller i databaser för givet syfte och ändamål.

Användare av Stadsnätsportalen

Alla användare, tjänsteleverantörer och stadsnät skapar ett medlemskonto för att nå information samt de applikationer man använder. Såväl företag som personer (anställda) kan registrera sig. Genom registreringen sparar vi användarnamn, företag samt e-postadress i en krypterad medlemsdatabas.
För att få tillgång till funktionerna krävs att administratörerna av Stadsnätsportalen verifierar medlemmen som stadsnät eller tjänsteleverantör.

Adressbok

Stadsnätsportalen innehåller även en adressbok med kontaktuppgifter till både stadsnät och tjänsteleverantörer, skapad för att underlätta kontakter dem emellan. Denna adressbok är icke-publik och är endast tillgänglig för inloggade stadsnätsmedarbetare och tjänsteleverantörer.

Evenemang

Årligen arrangeras evenemang där stadsnät och tjänsteleverantörer inbjuds att delta. I samband med det kan deltagarna göra en elektronisk anmälan till eventet. Dessa anälningar sparas i en anmälningsdatabas.

Känsliga uppgifter

Vi hanterar inga känsliga uppgifter kopplade till personuppgifter. Vid evenemangsanmälan kan den anmälande ange t ex matallergier etc.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi raderar inga medlemskonton med automatik. Det är upp till stadsnäten och tjänsteleverantörerna att meddela oss om vissa personuppgifter blivit inaktuella och ska raderas. Evenmangsanmälningarna sparas för sitt statistiska värde. Varje enskild medlem har rätt att få sina uppgifter raderade.

Var och hur sker databashanteringen?

Databaserna utvecklas och hanteras av eklundh.com i vår egenutvecklade plattform Atlas CMS. Endast medarbetare i eklundh.com-gruppen har access till databaserna. Hårdvarudriften är outsourcad till extern samarbetspartner med vilken vi tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag, kostandsfritt om det görs max en gång per år), att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas och att eventuella samtycken återkallas.
Meddela oss via mail till om du vill att dina registrerade uppgifter ska rättas eller tas bort.