Hoppa direkt till innehåll

Vi gillar automation

Vi är övertygade om automation är en nyckelfråga för att effektivisera det öppna stadsnäts-Sverige. Vi jobbar därför med öppna lösningar för att utöka funktionaliteten hos Stadsnätsfabrikens produkter och användarnas egna system. Vi jobbar hela tiden för att ta fram nya API:er och utveckla de befintliga.
Som användare av någon av Stadsnätswebbens webblösningar har våra Stadsnätskunder automatiskt tillgång till en rad olika API-funktioner för att exportera och importera information som förenklar din kommunikation med tjänsteleverantörer, slutkunder och egna system.

API för Stadsnät

Stadsnät som använder Stadsnätswebben har automatiskt tillgång till en serie API:er för att administrera våra Stadsnätsprodukter. För att använda ett API måste du skapa API-användare: documentation Kom igång med API

Anslutamotorn

api Anslutamotorn: Admin

Atlas

api Atlas: Atlas API (Basfunktioner som återfinns i alla API:er)

API för Tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer har tillgång till en del API:er för att hämta hem adresser från Stadsnät eller beställningar från Tjänsteguiden

Marknadsdatabasen

api Marknadsdatabasen: Export 1.0

Tredjepartsleverantörer

Om du bygger integration för ett Stadsnät eller Tjänsteleverantör så måste du ha ha tillgång till rätt API-identifikationer. För en Tjänsteleverantör så gäller den API-nyckel de kan se som inloggade via länken till höger. För integration för Stadsnäts räkning så måste Stadsnätet lägga upp er som API-användare samt ange IP-nummer från vilket ni kan komma åt ett givet API.

Nyheter

Våra kommunikationskanaler är information mot Stadsnät och Tjänsteleverantörer. Om du är tredjepartsleverantör som bygger integration så kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev via länken till höger för att få nyheter.

ON-API

Från början var ON-API ett API som var menat att användas mellan Tjänsteleverantör och Stadsnät direkt, därför så har det funnits få saker vi har kunnat anpassa oss till. I och med version 2.5 så kommer detta förändras drastiskt. Tills dess så har vi stöd för "accesses"-metoden, som hämtar adresser/accesspunkter från ett Stadsnät.
api ON-API: CO ON-API 2.4
api ON-API: SP ON-API 2.5
API credentials
stop
Not a service provider
You are not logged in as a service provider and can't use API's for Stadsnätsportalen