Hoppa direkt till innehåll
gear

Atlas API specification

mdb2:
coID accessId streetName streetNumber streetLittera postalCode city countryCode premisesType mduApartmentNumber mduDistinguisher swerefType swerefNorth swerefEast propertyUnitDesignation propertyUnitArea propertyOwner outlet population media services collectiveServices servicesConnection servicesDisconnection coCpe servicePort dhcpOption lastUpdate keywords netType portCapacity cpeCapacity openTv cableTv exclusiveTv propertyOwnerAddress propertyOwnerPostalCode propertyOwnerCity activeServices
MNCMSN ABC123 Skogsvägen 3 A 12345 Västerås SE RENTAL_APARTMENT 1001 ABC123 TM 12345678901234.12 12345678901234.12 Västerås Matskeden 4 Skene BRF Soldaten ABC123 Bäckby FTTH 100/100,IPTV ALLTELE100MBIT 2013-09-13 YES ASAP 5216010765746820302F31020B31302E 2016-10-01 12:43:16 kanalisation LAYER2 1000 100 DELIVERABLE DELIVERABLE_EQUIPMENTEXISTS NO Storgatan 4 71234 Västerås ALLTELE100MBIT,B2TELEPRIO
För valbara värden och mer förklaring om alla fält, gå till dokumentationen
För en tabell över coId-värden, klicka här