Hoppa direkt till innehåll
api

Atlas API

Methods
API Endpoint: Admin
API för att aktivera, avaktivera och sätta service_uid i Tjänsteguiden, riktat för integration mot tjänsteplattform
Endpoint URL https://www.example.com/admin/edit/services/plain/adminapi
Note that this API requires authenticated user id and IP address and a hashed api credential Note that this API requires authenticated user id and IP address and a hashed api credential
 • Method: activate

 • Request Parameters
  1 hash string green ABC123 hash from api_login
  2 id int green 1234 Id of service to activate, from method services()
  Endpoint example:
  GET: https://www.example.com/admin/edit/services/plain/adminapi?method=activate&hash=ABC123&id=1234
 • Method: deactivate

 • Request Parameters
  1 hash string green ABC123 hash from api_login
  2 id int green 1234 Id of service to deactivate, from method services()
  Endpoint example:
  GET: https://www.example.com/admin/edit/services/plain/adminapi?method=deactivate&hash=ABC123&id=1234
 • Method: service_uid

 • Request Parameters
  1 hash string green ABC123 hash from api_login
  2 id int green 1234 ID of service from method services()
  3 uid string green PRIVATE1010 New service_uid for service
  Endpoint example:
  GET: https://www.example.com/admin/edit/services/plain/adminapi?method=service_uid&hash=ABC123&id=1234&uid=PRIVATE1010
 • Method: services

 • Request Parameters
  1 hash string green ABC123 hash from api_login
  2 target string green consumers What target to list services from ('consumers', 'companies', 'seniors', 'students', 'property')
  Endpoint example:
  GET: https://www.example.com/admin/edit/services/plain/adminapi?method=services&hash=ABC123&target=consumers